Dla rejestratorki medycznej

która w przyszłości planuje zostać
KIEROWNIKIEM

Rejestratorka medyczna pełni kluczową funkcję w pierwszym kontakcie pacjenta z naszym gabinetem. To, jakie wrażenie zrobi na pacjencie, wpłynie na jego decyzję o powrocie do nas na kolejne wizyty oraz na polecenie naszej placówki swoim bliskim.
Dlatego jako profesjonalna rejestratorka medyczna jesteś niezbędnym elementem naszego zespołu. Konieczne jest, byś zmieniła spojrzenie na tę pozycję. Ponadto kierowanie się stereotypem „pani z rejestracji” jest już przestarzałe.

Z jakimi wyzwaniami mierzy się
PROFESJONALNA rejestratorka medyczna?

Jako rejestratorka medyczna powinnaś być postrzegana jako istotny członek zespołu, ważne ogniwo, odpowiedzialne nie tylko za odbieranie telefonów i przygotowywanie kart pacjentów, ale przede wszystkim za tworzenie pozytywnego pierwszego wrażenia i zapewnienie wysokiej jakości obsługi pacjenta.

Utrzymywanie ładu
i porządku w dokumentacji pacjenta

Łagodzenie nieporozumień
i rozwiązywanie problemów pacjentów

Zapewnienie sprawnego przepływu informacji między pacjentem a lekarzem

Zarządzanie kalendarzem
i harmonogramem wizyt

Znajomość i przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych

Utrzymywanie pozytywnego
i profesjonalnego kontaktu

W jakich obszarach porusza się

profesjonalna rejestracja medyczna?

JAKIE SĄ PROFESJONALNE REJESTRATORKI MEDYCZNE?

Profesjonalne rejestratorki medyczne wyróżniają się aktywnym podejściem i gotowością do pomagania pacjentom. Posiadają zarówno empatię, jak i wiedzę na temat procedur medycznych wykonywanych w placówce.

Będąc rejestratorka...

Musisz zdawać sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie dopasowanie się do stylów komunikacji, poziomu stresu i przeżywania bólu pacjenta. Inteligencja emocjonalna i umiejętności interpersonalne są obszarami, nad którymi najlepsze rejestratorki medyczne stale pracują.

Oprogramowanie medyczne

Dobra znajomość oprogramowania medycznego, umożliwi Ci biegłe wyszukiwanie danych i szybkie znalezienie najbliższego wolnego terminu, co wpływa na sprawność obsługi pacjenta i pozwala na obsłużenie większej liczby osób i skuteczne zarządzanie kolejką w poczekalni.

Jaka jest współczesna rejestratorka?

Współczesna rejestratorka medyczna to osoba o wysokich kompetencjach. Taka, która wie jak pracować w stresującym środowisku i jak radzić sobie z presją czasu.

Jesteś częścią personelu!

Bycie częścią personelu medycznego oznacza również znajomość przepisów i praw pacjenta, a także umiejętność profesjonalnego i empatycznego podejścia do pacjenta.

W rejestracji niezbędne są:

Inteligencja emocjonalna, umiejętności interpersonalne, biegłość w wyszukiwaniu danych oraz dobra znajomość oprogramowania medycznego.

Inteligencja emocjonalna

Jako rejestratorka musisz być proaktywna, empatyczna i gotowa pomagać pacjentowi, by zapewnić mu jak najlepszą obsługę.

Jakimi cechami musi odznaczać się osoba pracująca w rejestracji medycznej?

Osoba pracująca w rejestracji medycznej powinna cechować się:

Wysoką kulturą osobistą
i profesjonalizmem

Umiejętnością pracy pod presją
i w trudnych sytuacjach

Otwartością na ciągły rozwój
i podnoszenie kompetencji

Skrupulatnością i dokładnością
w codziennej pracy

Umiejętnością planowania
i organizacji pracy

Znajomością świadczonych usług medycznych oraz ich przebiegu

Umiejętnością sprawnej rejestracji wizyt i wprowadzania danych
do systemu

Umiejętnością komunikacji
i łatwością w nawiązywaniu kontaktu z pacjentami

Znajomością zasad i przepisów związanych z ochroną prywatności i danych pacjentów

Czy rejestratorka medyczna musi również mieć wiedzę o przepisach i prawach pacjenta?

Tak, rejestratorka medyczna powinna mieć wiedzę na temat przepisów i praw pacjenta, aby móc odpowiednio reagować na potrzeby pacjentów i zapewnić im odpowiednie traktowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. Wiedza ta jest ważna, ponieważ jako rejestratorka musisz zachować poufność informacji i ochronę danych osobowych i medycznych pacjentów oraz udzielać informacji na temat zasad funkcjonowania placówki.

Zapisz się na MeetUP

(Wstęp bezpłatny, wymagana rejestracja)

Zastanawiasz się, po co nam te wszystkie dane?

Potrzebujemy ich, by maksymalnie ułatwić Tobie i innym uczestnikom pracę warsztatową,
a także networking!

Zastanawiasz się, po co nam te wszystkie dane?

Potrzebujemy ich, by maksymalnie ułatwić Tobie i innym uczestnikom pracę warsztatową, a także networking!

*Pole jest wymagane